Už víte, kdo bude předsedou SVJ u vás v domě


Bydlení v bytových domech bychom mohli označit za naprosto bezproblémové, dokud nedojde k nějakému maléru v mezilidských vztazích. Jde totiž pokaždé o soužití několika desítek lidí, a ti se musí shodnout alespoň na těch základních momentech, které udržují v chodu například Společenství vlastníků jednotek. Ne každý dům se však může pochlubit naprostou nebo téměř většinovou shodou v zásadních otázkách společného soužití, a můžeme doplnit, že čím více bytů je v domě k dispozici, tím obtížnější tento proces bude.

velký bytový dům

Představte si, že bydlíte v domě se třemi vchody, kde figuruje celkem 63 bytů. To je také třiašedesát vlastníků jednotek, pokud si odmyslíme některá spoluvlastnická oprávnění. Spravovat dům pro tolik osob nebude vůbec jednoduché a do této funkce se také zřejmě nikdo dobrovolně nepohrne. Je spíše pravděpodobné, že se této řehole budou lidé dobrovolně vzdávat, protože si uvědomí, že je s tím spojeno mnoho zodpovědné a náročné práce, zejména s ohledem na zmiňované mezilidské vztahy.

společné soužití SVJ

Jestliže se nedohodnete a neodhlasujete správce budovy z vašich řad, je možné oslovit profesionálního předsedu SVJ. Tuto činnost vykonávají za úplatu specializované profesionální společnosti, podobně jako je tomu například u zajištění úklidu společných prostor. Členům SVJ a také samotným nájemníkům tak odpadne starost o to, zda zvolený správce svou práci vykonává tak jak má, profesionál je totiž odborník s mnoha zkušenostmi, který se také umí pohybovat ve světě legislativních předpisů a nařízení, a dbá o to, aby veškeré záležitosti ve spravovaném objektu byly v naprostém pořádku.

Profesionální předseda SVJ https://www.homepartner.cz/profesionalni-predseda-svj/ má na starosti veškerou administrativní agendu ohledně dotčených osob, vyúčtování za energie a za další položky společného hospodaření (například fond oprav), a také technickou část, kam patří údržba a opravy domu, zajištění revitalizace či zateplování objektu, anebo podchycení systému pravidelných revizí.