Zákazníci se naučili kupovat značku


Tuto důležitou informaci by mÄ›l mít na pamÄ›ti každý zaÄínající podnikatel. Ochranná známka obchodního jména firmy, nebo produktů, které firma nabízí, patří k záštitám každé firmy. Zákazník je s VaÅ¡imi produkty spokojen? V pořádku. UrÄitÄ› si produkty opÄ›t koupí. Už hledá jen znaÄku, pod kterou jsou produkty prodávány. Nebudete-li ji mít ale zaregistrovanou, pak produkty pod stejnou znaÄkou může prodávat i konkurenÄní firma. To chcete? Chcete, aby ziskem oplývala firma, pro kterou jste Vy investovali do prezentace svých produktů? Jistěže ne.

Investujte do duševního vlastnictví

RozhodnÄ› se vyplatí podstoupit kroky, které vedou k registraci ochranné známky pro VaÅ¡i firmu. Vyplatí se i investice, kterou do tohoto procesu vložíte. PÅ™ece chcete, aby zisky zůstaly ve Vaší firmÄ›. Dáte tím stopku vÅ¡em konkurenÄním firmám. U své znaÄky můžete použít symbol ®, který jasnÄ› dává vÅ¡em konkurenÄním firmám najevo, že VaÅ¡e produkty jsou zaÅ¡títÄ›ny. Důležitost takové záštity není vůbec pÅ™edmÄ›tem žádné diskuze. O tom se prostÄ› nediskutuje.