Co to je úplné znění?

Víte, co to je úplné znění? V tomto článku si rozebereme úplné znění Companies and Offices. Tyto podmínky může společnost měnit nebo doplňovat. Ochrana osobních údajů zájemce, fyzické osoby, která je poskytována zákonem č 101/2000 o ochraně osobních údajů. Zájemce, který potvrdí ochranu osobních údajů, souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů. Hlavně se jedná o jméno a příjmení, adresu bydliště, adresu elektronické pošty, telefonní číslo. Zákazník také souhlasí se zpracováním osobních údajů, pro účely interní či předání těchto údajů poskytovatelům pro vyřízení poptávky zájemce a také zaslání informací a obchodních sdělení zájemci.

logo firmy Companies and Offices

Zákazník si uvědomuje, že je povinen své údaje uvádět pravdivé, protože společnost je považuje za pravdivé. Zpracování těchto údajů, může zájemce pověřit třetí osobu, zákazník také souhlasí s tím, že společnost může předat osobní údaje zpracovateli. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, taky budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že je to dobrovolné. A také prohlašuje souhlas o zpracování osobních údajů.

GDPR

Pokud si zákazník myslí, že se s jeho osobními údaji zachází nesprávně, tak může požádat společnost o vysvětlení, nebo požádat, aby společnost zpracovala nebo odstranila tento stav. Hlavně se může jednat o blokování, provedení opravy a doplnění, či likvidaci osobních údajů. Pokud bude chyba uznána jako oprávněná, tak poskytovatel neprodleně odstraní závadný sta. Pokud nebude zákazníkovi vyhověno, může se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud si zákazník zažádá o informace o zpracování jeho údajů, je mu společnosti povinná tyto informace předat. Rezervační systém a úhrada záloh, zákazník prohlásí, že po zaplacení zálohy jsou veškeré jim objednané služby závazné.